+45 76 20 00 77 info@lholesen.dk

Comfort-videotelefon

Comfort-udgaven adskiller sig fra standard-videotelefonen ved at have en 3,5″ farvemonitor, integreret billedhukommelse og krydsformet styreelement.
Bagved skjuler der sig et omfattende funktionsomfang, som kun bemærkes, når der er behov for det.

Menusystem
Billedstyring, styringen af den integrerede billedhukommelse og enhedskonfigurationen foretages af et menusystem, som vises ved behov.
Videobilledet forbliver synligt, og ændringer af indstillingerne kan straks vurderes og korrigeres.

Billedehukommelse
Den interne hukommelse rummer op til 28 billeder. Den kan ved hjælp af et gængs SD-hukommelseskort udvides til at rumme op til 255.
Med kortet kan de gemte billeder ved behov overføres til en pc med henblik på permanent opbevaring eller behandling.

Zoom 1
I fabriksindstillingen viser monitoren hele indgangspartiet.
Statuslinjen giver kontekstrelevante betjeningsinstrukser.

Zoom 2
Interesseret i detaljen?
Billedudsnittet forstørres ved et tryk på knappen i midten…

Zoom 3
… og forskydes med retningstasterne. Kameraet ved døren forbliver i samme position, kontrollen af billedudsnittet foretages udelukkende af monitoren.
Efter ønske kan en bestemt billedposition gemmes som standard.

Comfort-hustelefon

Opfylder ekstra behov:
Op til syv taster kan programmeres med maksimalt 14 aktiveringsfunktioner.
På denne måde bliver hustelefonen til kommandocentral, f.eks. for dørmatik,
interne samtaler eller viderestilling af døropkald.
Programmerbare taster og LED’s
Farvede LED’s signalerer kob-lingstilstanden via de translucente betjeningstaster – et enkelt tryk aktiverer den 1. funktion, to tryk udløser den 2.

Den tilhørende lysdiode viser koblingstilstanden: Her den aktiverede dørmatik.
(Bill. 1)

Den gule LED viser, at garagen er åben, den røde, at opkaldsfrakoblingen er aktiveret.
Desuden tjener det røde lys som optisk opkaldssignal: Det blinker, når det ringer på døren (funktioner afhænger delvis af installationssystemet. (Bill. 2)

Garageporten styres i dette tilfælde med en dobbeltprogrammeret tast.
Et enkelt tryk åbner garagen, to tryk lukker den. Også lysdioden kan programmeres; her viser den, at porten er åben. (Bill. 3)